<

IMPRESSUM

Ewopharma AG

Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
E-Mail: info@ewopharma.com

Kjo webfaqe ofrohet nga Ewopharma AG, Schaffhausen, një kompani e organizuar sipas ligjeve të Zvicrës, e regjistruar në regjistrin tregtar të Schaffhausen nën numrin e kompanisë CH-290.3.002.022-6.


E DREJTA E AUTORIT

Përmbajtja dhe veprat e vendosura në këto webfaqe rregullohen nga ligjet e Zvicrës për të drejtat e autorit. Dyfishimi, përpunimi, shpërndarja ose çdo formë komercializimi i një materiali të tillë përtej fushëveprimit të ligjit për të drejtën e autorit do të kërkojë pëlqimin paraprak me shkrim të autorit ose krijuesit të tij përkatës.


PËRGJEGJËSIA PËR PËRMBAJTJEN

Ne bëjmë çdo përpjekje për të mbajtur informacionin në webfaqen tonë aktual, por nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e ofruar. Ligji e kufizon përgjegjësinë tonë si ofrues shërbimi në përmbajtjen tonë në këto webfaqe.
Ne nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionin e palëve të treta të ofruara ose të ruajtura në webfaqen tonë. Megjithatë, ne do të heqim menjëherë çdo përmbajtje pasi të kuptojmë se ajo shkel ligjin. Përgjegjësia jonë në një rast të tillë do të fillojë në momentin që ne vëhemi në dijeni për shkeljen përkatëse.


PËRGJEGJËSIA PËR VEGËZAT

Faqja jonë mund të përmbajë vegëza (links) me webfaqe të palëve të treta. Ne nuk kemi asnjë ndikim në informacionin në këto webfaqe dhe nuk pranojmë asnjë garanci për korrektësinë e tij. Përmbajtja e faqeve të tilla të palëve të treta është përgjegjësi e pronarëve/ofruesve përkatës.
Në kohën kur webfaqet e palëve të treta u lidhën me tonat, ne nuk gjetëm ASNJË ARSYE për ndonjë shkelje të mundshme të ligjit. Ne do të fshijmë menjëherë një vegëz pasi të kuptojmë se ajo shkel ligjin.

We use cookies to make your experience of our website better.
Using this website means you are OK with this. Find out more.
OK